Dostupné testy on-line v systéme iTesty

Zvoľte oblasť testov, ktoré chcete precvičovať.

iTesty na zákazku

Aplikácia iTesty je vhodná na prípravu na najrôznejšie skúšky a vykonávanie ľubovoľných testov on-line. Aplikácia môže poslúžiť aj na preverenie znalostí v rámci e-learningu.

Ak máte tip na ďalšiu oblasť, o ktorú by bolo dobré iTesty rozšíriť, neváhajte nás kontaktovať - uvítame Vaše podnety na ďalšie rozšírenie. Rovnako nás môžete kontaktovať v prípade, že si prajete vytvoriť iTesty na zákazku pre svoju internú potrebu, napr. pre testovanie svojich zamestnancov vo firme.

Copyright © 2007-2024
Všetky práva vyhradené. PREVÁDZKOVATEĽ / KONTAKT
webDesign By: PESL.NAME